KOULUTUSPALVELUT - LUOTETTAVAA ERIKOISOSAAMISTA 

Olen koulutukseltani teollinen muotoilija ja taiteen maisteri. Minulla on laaja kokemus muotoilun eri alueiden opettamisesta yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoilla. Olen opettanut monialaisia oppilasryhmiä muotoilijoista materiaalitekniikan insinööreihin ja kulttuurituottajiin. Olen lisäksi toiminut mm. opintovastaavana ja koulutuspäällikkönä.


WORKSHOPIT/TYÖPAJAT

Ahonen Design tarjoaa räätälöityjä työpajoja, joissa yritys voi kerätä tietoa ja kehittää toimintaansa käyttäjälähtöisin menetelmin. 


KURSSIAIHIOT

  • Teollinen muotoilu
  • Palvelumuotoilu
  • Innovaatio-osaaminen
  • Rhinoceros - CAD, pintamallinnus
  • Fotorealistinen 3D-visualisointi 
  • Photoshop - kuvankäsittely ja 2D-renderöinti
  • Design management - yrityskuvan suunnittelu ja johtaminen
  • (Koulutukset rakennetaan tapauskohtaisesti)


OPETUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTIT

Olen myös osallistunut asiantuntijaroolissa erilaisiin opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekteihin: digitaalinen tuotekehitysympäristö, opiskelijaläppärikokeilu, KINOS-hanke yms.

Ideoimani silloisen Mikkelin ammattikorkeakoulun Nollasarja-oppimisympäristö johti yhteistyöhön isojen suomalaisten yritysten kanssa ja tuotti yli 400 opintopistettä. Kiitokset tästä kehittämiseen osallistuneille kollegoille, opiskelijoille sekä yhteistyökumppaneille!

Organisaation ulkopuolisena, mutta koulutuksen päivittäiset haasteet tuntevana asiantuntijana kykenen tarkastelemaan organisaation kehitystarpeita neutraalisti. 


SIVUSTON EVÄSTEET

”Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorerä -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.”

Tarkempi kuvaus:

https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/tie...


REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä 15.12.2017

1. Rekisterinpitäjä
Ahonen Design Oy (Y-tunnus: 2828267-9)
Telkkätie 1 C7, 87250 KAJAANI
puh. 0400749591, anssi@ahonendesign.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anssi Ahonen, anssi@ahonendesign.fi

3. Rekisterin nimi
Ahonen Design Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkuussuhteen hoitaminen, tilausten arkistointi ja käsittely, mahdollisten kadonneiden pakettien seuranta. Teknisen toteutuksen takia osa tiedoista sijaitsee yhteistyökumppaneiden palvelimilla ja ylläpidossa.

5. Rekisterin tietosisältö
Sähköpostiviestit, nettikauppatilaukset, nettikauppaan rekisteröityminen, tilausten tai palautusten kannalta olennaiset tiedot kuten:
Nimi
Yhteystiedot
Tilauksiin, toimitukseen & seurantaan sekä laskuttamiseen tarvittavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään sähköpostilla, puhelimella, verkkokaupan välityksellä (verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot saadaan rekisteröintilomakkeesta. Asiakas voi muuttaa ja täydentää tietoja MyCashflow verkkokaupan hallintatyökalulla) tai muilla viestimillä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Sähköpostipalvelin sijaitsee kirjoitushetkellä teknisen toteutuksen takia EU:n ulkopuolella Kanadassa (voi muuttua palveluntarjoajan muutoksien tai palveluntarjoajan vaihtumisen seurauksena), verkkokaupan palvelin sijaitsee Suomessa, Ahonen Design Oy:n tietoa käsittelevät laitteet sijaitsevat Suomessa (mobiililaitteet voivat olla käytössä Suomen rajojen ulkopuolella).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Aineisto säilytetään salasana-suojatusti.